پرویز صیاد


Iran info in Sweden
ستیز من تنها با تاریکی است و برای نبرد با تاریکی شمشیر بر نمی کشم، چراغ می افروزم  .زرتشت
به روشنیِ چشمِ شاه     ایران بازهم بهاره
 
ایرانِ من  از افشین
 
اگر هیچ عدالتی برای مردم وجود نداره پس بگذار هیچ آرامشی هم برای حکومت ها وجود نداشته باشه ... امیلیانو زاپاتا

هدیه حیدری

مژگان عظیمی
        جدید ترین اصطلاحاتِ زبان مردمِ ایران زمین
خود کشی شد  . آلت الله  .  مسلمان همه را به کیشِ خویش پندارد. مسلمونِ ایران زمین را عررب مینامیم و یا همان تازی   
کلمه اختصاری ( ک ال ام
 ) بمعنایِ کون لقِ مسلمون, مجاهد, مارکسیت, مارکسیتِ اسلامی , ملی مذهبی و بقیهِ مشتققاتش
         
      اخطار به تمامی تازی های سرزمین اهورایی ایران زمین
کلیٌه تازی های مقیمِ ایران تا پایانِ سالِ 1401  فرصت دارند اقدام به خروج از ایران بکنند .. فقط  زنهای تازی حق انتخاب ماندن و یا رفتن دارند . تنها زنی که حقِ ترکِ ایران را ندارد , معصومه ( نیلوفر) ابتکار میباشد
         
                                      محمد علوی تبار
دستِ یک تازیِ پست از ایران کم شد
                                       
                                       سایت هایِ خبریِ مستقل در فیسبوک و یوتوپ                                    
   

خوبانِ ایران
  سپیده دم  کارگاه آموزشی شهروندیار  بیژن فرهودی  Fakhravar  Babak Iranban رادیو پیام پارس    
      میترا امیری دماوند

Khosro Fravahar

جنبش ملی آزادیخواهان ایران Masih Alinejad Mehdi Mirghaderi    
      الروارثِ مهرگان صفحه آخر Secular Democracy & Human Rights For Iran Unofficial: Jafar Panahi    
      ایران وایر Ehsan Ahmadinejad سربازانِ گمنامِ قادسیه لطفا گوسفند نباشید چه خبر از ایران    
      تاریخ در تصویر Mitra Jahanpanah گروه نهاد مردمی دهه پنجاهی ها صدایِ آبادان ایران    
      Saeid Shemirani رنسانس ایرانی مبارزانِ زیرِ لحاف      


شیرانِ ایران
                                           
شیروخورشید
                                 
       Reza Palavi                       پروژهِ ققنوسِ ایران    
          Upozit ( آپوزیت)               پرویز صیاد .. سخنِ هفته      
            مانوک خدابخشیان         ققنوس در فیسبوک        
                خدای نامه : افشینِ نریمان فریدونِ فرخزاد            
                                      انجمنِ پادشاهی ایران                          
   
گربه صِفتان
و
تازیانِ ایران

KLM
       
           
      سید علیرضا نوری زاده      
      مهدی خلجی سازمان مجاهدین خلق ایران آشنائی با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران محسن سازگارا    
      رودست توانا توانا S M Gh Ghavami امید دانا #FreeIran انجمنِ زرتشتیان در استکهلم      
      فاضلابها به یک جا ختم می شوند Zartosht (زرتشت) جنبش ایرانبانان Omid dana_رو دست  صفحه اوٌل روزنامه های داخلی    
                                                                                                   
  Hem   Mail   facebook-logo
A B C D E F
G H

I

J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z 8
  BAZAAR
 
 
ارز
 آب و هوا
 ساعت  
گوگل پارسی  
  
اخبار از شما پخش از ما
وبلاگِ نیوز 
 آرشیو خبرهای رسیده
 رادیو و تلویزیون
آمار
شمارش معکوس
   
 
آیا میدانید
سندیت درمورد ادیان
پیشنهادات و نظرسنجی
مقام زن
ویدئو و ترانه
لینک های جالب
گردهمایی