دعوت به گرد همای
   

                                               انجمن زرتشتیان استکهلم

 

                                                 http://rastakhizenovin.org/?p=279

                                                   فیلم ....حمایت هواداران پادشاهی از زندانیان سیاسی 17 نوامبر. 

 

  •  8 Juli 2012:        مراسم بزرگداشت 18 تیر 1391

                                        Stockholm بزرگداشت 18 تیر 1391

18 تیر1391 استکهلم حمایت از زندانیان و کشته شدگان سیاسی                                      

                                       VIDEO0068 

                                       سخنرانی امید دانا برای سالگرد ۱۸ تیر استکهلم.           

                     

                                            Alexander Bard فیلم مربوط به آیین سدره پوشی