دموکراتیک اسلامی هاهاهاهاها


البرادعی گفت حسنی مبارک نتوانسته است درخواست های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم را عملی کند. آنها می خواهند مصر جدیدی که آزاد و دموکراتیک باشد بسازند


بر گرفته شده از وبلاگ نانا زولا
http://nanazola2.blogspot.com